top of page

ALIS'23: AIMS ÖDÜLLERİ ÖZET KABUL VE SÖZLÜ SUNUM KURALLARI

Genel Bilgiler:

1.       Başvurular arasından AIMS ödülleri’nde sunulacak özetler, AIMS Ödülleri Değerlendirme Komitesi tarafından kararlaştırılıp kabul edilecektir.

2.       Özetler arasından ödüllendirilecek çalışmalar, AIMS Ödülleri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilecektir.

3.       AIMS Ödülleri 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, özet başvuruları web sitemizdeki başvuru formu üzerinden yapılacaktır. Sonra en iyi 10 proje, 7 Mayıs 2023 tarihinde final yarışmasında sunulacaktır. Seyirci için online katılım mümkündür.

4.       Sözlü sunumlar ve ödül törenleri, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Özet Başvuru Şekli:

1.       Özet A4 formatında olmalıdır.

2.       Makalenin başlığı, Times New Roman yazı tipi, 12 font boyutu ve kalın olarak yazılmalıdır.

3.       Makalenin başlığının sadece ilk harfleri büyük harf olarak yazılmalıdır.

4.       Yazarların akademik adresleri, yazarın soyadının üst köşesinde uygun şekilde numaralanmalıdır.

5.       Sunum yapacak yazarın adı ve soyadı altı çizili olmalı ve e-posta adresi özetin sonunda verilmelidir.

6.       Özetin uzunluğu en fazla 350 kelime olmalı ve Times New Roman yazı tipi, 10 font boyutunda yazılmalıdır.

7.       Kelimeler arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

8.       Anahtar kelimeler alfabetik olarak yazılmalıdır.

9.       Özet sayfası, sağ ve sol tarafında 2 cm, alt ve üst kenarlarında 2 cm boşluk bırakılarak hizalanmalıdır.

10.   Sunulan özet dosyasının adı sunucunun adı ve soyadı şeklinde olmalıdır. Dosya .pdf formatında olmalıdır.

11.   Özetin ve sunumun başlığının ve ana metninin İngilizce olarak hazırlanması gerekir.

12.   Özette kısaltma kullanıldığında, o kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde tam adı parantez içinde verilmelidir.

13.   Çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler özette kısaca belirtilmeli, bulgular sayısal detaylarla yeterli şekilde özetlenmeli ve sonuç sunulan bulgular bağlamında açıklanmalıdır.

14.   Başvurular 5 Mart 2023 tarihinde kabul edilmeye başlanacaktır.

15.   Başvuru için son tarih 9 Nisan 2023'tür.

 

Kazanan ilk 5 öğrenci aşağıdaki ödülleri alacaktır:

  1. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri’nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde Araştırma Stajı + 1.000 USD + Acıbadem DEHAM Deney Hayvanı Kullanımı Sertifika Eğitim Kursu

  2. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri’nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde Araştırma Stajı + 750 USD + Acıbadem DEHAM Deney Hayvanı Kullanımı Sertifika Eğitim Kursu

  3. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri’nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde Araştırma Stajı + 500 USD + Acıbadem DEHAM Deney Hayvanı Kullanımı Sertifika Eğitim Kursu

  4. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri’nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde Araştırma Stajı + Acıbadem DEHAM Deney Hayvanı Kullanımı Sertifika Eğitim Kursu

  5. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri’nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde Araştırma Stajı

Örnek Özet için tıklayınız

bottom of page