top of page

ALIS'23 Poster Sunum Kılavuzu

Genel Bilgiler:

 1. Özetler arasından poster sunumu için seçilecek olanlar, Özet Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenecek ve kabul edilecektir.

 2. Özetler arasından ödül alacak çalışmalar, Poster Değerlendirme Komitesi tarafından seçilecektir.

 3. Poster sunumları 2 adımdan oluşmaktadır. İlk olarak, özet başvuruları internet sitemizdeki başvuru formu aracılığıyla yapılmalıdır. Başvurular arasından seçilecek en iyi 10 proje final yarışmasında sunulacaktır.

 4. Poster sunumları ve ödül töreni Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde yüz yüze yapılacaktır. 

Özet Gönderme Formatı:

 1. Özet A4 formatta olmalıdır.

 2. Makalenin başlığı Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde ve kalın olacak şekilde yazılmalıdır.

 3. Makale başlığının sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

 4. Yazarın akademik adresleri uygun şekilde, yazarın soyadının üst köşesinde numaralanmalıdır.

 5. Sunucu yazarın adı ve soyadı altı çizili olacak ve e-posta adresi özetin sonunda verilecektir.

 6. Özetin uzunluğu en fazla 350 kelime olmalı ve Times New Roman yazı tipi ve 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Sisteme yükleyeceğiniz özetler yapılandırılmış bir formatta yüklenmelidir. Giriş, Yöntemler, Sonuçlar ve Bulgular bölümleri ayrı ayrı yazılmalıdır. Tartışma bölümü tüm özetler için zorunlu değildir ve isteğe bağlıdır.

 7. Kelimeler arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

 8. Anahtar kelimeler alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

 9. Sunum sayfası, sağ ve sol tarafında 2 cm, üst ve alt kenarlarda 2 cm'lik boşluk bırakılarak hizalanmalıdır.

 10. Sunulan özet dosyasının başlığı, sunumu yapacak kişinin adı ve soyadı şeklinde olmalı ve .pdf formatında olmalıdır.

 11. Özetin ve sözlü sunumun başlığı ve ana metni İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir.

 12. Özette kısaltma yapılması durumunda, kısaltmanın ilk kez görüldüğü yerde tam adı parantez içinde verilmelidir.

 13. Çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler özette kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal detaylarla özetlenmeli ve sonuç, sunulan bulguların bağlamında açıklanmalıdır.

 14. Başvurular 5 Mart 2023 tarihinde başlayacaktır.

 15. Başvuru son tarihi 9 Nisan 2023’tür.

Ödüller: 

Tıp öğrencisi araştırma ödülü kazananlar aşağıdaki ödülleri alacaktır.

 1. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri'nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde araştırma stajı + 2.000 ₺ + Acıbadem DEHAM Deneysel Hayvan Kullanımı Sertifika Eğitimi Kursu

 2. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri'nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde araştırma stajı + 1.500 ₺

 3. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri'nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde araştırma stajı + 1.000 ₺

 4. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri'nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde araştırma stajı

 5. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri'nde staj veya Acıbadem Üniversitesi'nde araştırma stajı

Örnek Özet için tıklayınız

bottom of page