top of page

ALIS’23 Aktif Katılım Örnekleri

Sözlü Sunum:

Çalışmanın adı:

Does the postnatal energy metabolism change in small babies depending on their gestational week?

Çalışmanın sahibi öğrencilerin adları:

Zeynep Alize Ay, Eylül Dönmez, Melis Karabay, Müge Halıcı, Ezgi Bülbül, Didem Kaya, Gülten Zeynep Ekşi, Cem Bertan Yavaşoğlu

Sunumu yapacak öğrencinin adı:

Zeynep Alize Ay

Başvuru sahibinin e-posta adresi:

zeynepalize@hotmail.com

Başvuru sahibinin telefon numarası:

+90 534 *** ** **

Sözlü sunumu başvurusu yapılan çalışmanın danışman öğretim görevlisi:

Serdar Beken, Saygın Abalı

Sunum Dili

İngilizce

Çalışma sahibi öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversite ve fakülte:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Poster Sunumu:

 

Poster adı

Does the postnatal energy metabolism change in small babies depending on their gestational week?

Çalışmanın sahibi öğrencilerin adları

Zeynep Alize Ay, Eylül Dönmez, Melis Karabay, Müge Halıcı, Ezgi Bülbül, Didem Kaya, Gülten Zeynep Ekşi, Cem Bertan Yavaşoğlu

Sunumu yapacak öğrenci veya öğrencilerin adları

Zeynep Alize Ay, Eylül Dönmez

Başvuru sahibinin e-posta adresi

zeynepalize@hotmail.com

Başvuru sahibinin telefon numarası

+90 534 *** ** **

Sunumu yapılan çalışmanın danışman öğretim görevlisi

Serdar Beken, Saygın Abalı

 

Sunum Dili

İngilizce

 

Çalışma sahibi öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversite ve fakülte

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

Özet Örnekleri (Sözlü Sunum ve Poster İçin)

Gebelik haftasına göre küçük bebekler: SGA tanımını gözden geçirmek gerekli mi?

 

 

Serdar Beken, Saygın Abalı, Eda Albayrak, Ayşegül İnamlık, Barbaros Ömer Cebeci, Cem Bertan Yavaşoğlu, Zeynep Ay, Ayşe Eylül Dönmez, Melis Karabay, Müge Halıcı, Ezgi Bülbül, Didem Kaya, Gülten Zeynep Ekşi, Serap Semiz, Ayşe Korkmaz

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

 

 

Giriş: Gebelik haftasına (GH) göre küçük (SGA) bebekler neonatal morbidite ve mortalite açısından risk altındadırlar. Bu bebekler uzun dönemde de büyüme geriliği, puberte sorunları ve metabolik sendrom riski taşır. SGA, neonatologlar tarafından GH’ye göre doğum ağırlığının 10.persentilin (10p) altında olması, pediyatrik endokrinologlar tarafından ise GH’ye göre doğum ağırlığının -2 standart sapmanın (-2SS) altında olması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, GH’ye göre doğum ağırlığı 10p altında olup -2SS üzerinde olan bebekler ile -2SS altında olan bebeklerin erken neonatal sorunları karşılaştırılmıştır.

 

Yöntem: Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde 2015-2019 yılları arasında doğan 4481 bebeğin kayıtları incelendi. GH 34 hafta altında olanlar, çoğul gebelikler, konjenital anomalisi olanlar çalışma dışı bırakıldı. GH’ye göre doğum ağırlığı SS skoru hesaplandı, 10p altında kalan bebekler belirlendi (Kurtoğlu S ve ark). Çalışmaya dahil edilen 3860 bebekten 147’sinin doğum ağırlığı 10p altında iken bu bebeklerin 28’inin doğum ağırlığı -2SS altında idi. Grup1, 10p ile - 2SS arası; Grup2, -2SS altı; Grup3 ise aynı GH’de ve aynı cinsiyette rastgele seçilmiş doğum ağırlığı -0,5 ile +0,5 SS arası değişen bebekler olarak tanımlandı. Gruplar, yenidoğan ünitesine yatış, hipoglisemi, kapiller glukoz değerleri açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Gruplar GH, cinsiyet ve doğum şekli açısından benzer bulundu. Grup1 ve 2’nin; Grup3’e göre daha fazla yatışı olduğu, hipogliseminin daha sık olduğu ve daha fazla intravenöz sıvı aldığı saptandı (p<0,001). Kapiller glukoz değerleri, yatış oranı, hipoglisemi sıklığı ve intravenöz sıvı alma açısından Grup1 ve 2 arasında fark saptanmadı (p>0,05).

 

Tartışma: Disiplinler arası SGA tanımı halen tartışmalıdır. Erken neonatal komplikasyonlar açısından “10p altında olma” şeklinde kullanılabileceği görülmüştür.

 

 

Anahtar Kelimeler: gebelik haftası, sga, morbidite, persentil

bottom of page