top of page

BİLİMSEL PROGRAM

TEDAVİNİN EVRİMİ: CERRAHİ VE GİRİŞİMSEL YAKLAŞIMLAR

KONGRE DANIŞMANI: PROF. DR. ŞAHİN ŞENAY

CUMA

09.00-09.30

Açılış Konuşması

09.30-10.45

Hepatopankreatobiliyer Sistem-Kronik Pantreatit

Oturum Danışmanı: Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan-Kronik Pankreatit Yönetiminde Cerrahinin Rolü

                             Prof. Dr. Gürhan Şişman-Kronik Pankreatitin İleri Endoskopik Yöntemlerle Tedavisi

10.45-11.00

Ara

 

11.00-12.00

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi-Melanom

Oturum Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Berkhan Yılmaz

Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedef Şahin-Melanomu Tanımak

                     Prof. Dr. Cüyan Demirkesen-Malign Melanomda Prognostik Faktörler

                     Dr. Mehmet Teomete-Tıbbi Onkolog Gözünden Malign Melanom

                     Yrd. Prof. Dr. Ahmet Hamdi Sakarya-Melanomlara Cerrahi Yaklaşım ve Olgu Sunumları

12.00-13.00

Öğle Arası

13.00-14.15

Gastrointestinal Sistem-Kolorektal Patalojiler-Rektum Tümörlerinde Güncel Multidisipliner Yaklaşım ve Tedavide Yenilikler

Oturum Danışmanı: Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu

                             Prof. Dr. Gürhan Şişman-Rektum Tümörlerinin Endoskopik Tanı ve Tedavisi

                             Prof. Dr. Faysal Dane-Rektum Tümörlerinde Sistemik Standart Kemoterapi ve Tedavide Yenilikler

                             Prof. Dr. Fulya Ağaoğlu-Rektum Tümörlerinde Radyoterapinin Güncel Durumu

                             Prof. Dr. Bilgi Baca-Rektum Tümörlerinde Minimal İnvaziv Cerrahi ve İleri Tekniklerin Kullanımı

14.15-14.30

Ara

14.30-15.30

Oftalmoloji

Oturum Danışmanı: Prof. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi

                             Dr. Öğr. Üyesi Furkan Kırık–Kodsuz Yapay Zeka

                             Dr. Ayşe Dolar Bilge–Oküloplast Cerrahi 

                             Dr. Öğr. Üyesi Samet Özdemir–Göz Hastalıklarında İlaç Salım Sistemleri

                             Doç. Dr. Samet Yıldırım–Güncel Refraktif Cerrahi

15.30-16.00

Ara

16.00-17.30

Atölyeler

CUMARTESİ

09.00 - 10.30

Nöroşirürji & Nöroloji

Oturum Danışmanı: Prof. Dr. Koray Özduman

                             Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay-Beyin Tümörlerinin Gelişim Mekanizmaları

                             Doç. Dr. İbrahim Kulaç-Santral Sinir Sistemi Tumörleri Sınıflamasında ve Tedavisinde Moleküler Patolojinin                                     Yeri

                             Prof. Dr. Ebru Altındağ-Epilepsinin Güncel Tedavisi

 

10.30-11.30

Poster Sunumları

 

11.30 – 12.30

Öğle Arası

12.30 – 14.00

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi– Pulmoner Konjenital Malformasyonlar

Oturum Danışmanı: Prof. Dr. Semih Halezeroğlu-Konjenital Pulmoner Malformasyonlar: Minimal İnvaziv Cerrahi Teknikler

                             Doç. Dr. Özlem Akgün Doğan-Konjenital Pulmoner Anomalilere Genetik Yaklaşım 

 

14.00-14.15

Ara

 

14.15-15.45

Üroloji

Oturum Danışmanı: Prof. Dr. Ali Rıza Kural – Prostat Kanseri Cerrahisinin Evrimi

                             Dr. Tünkut Salim Doğanca – Böbrek Taşı Cerrahisinin Evrimi (Açık taş cerrahisinden intrarenal cerrahiye giden                               yol)

                             Prof. Dr. İlter Tüfek – Böbrek Tümörü Cerrahisinde Neler Değişti? (Robson açık cerrahisinden robotik cerrahiye                               dönüşüm)

                             Doç. Dr. Selçuk Keskin – Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) Cerrahisindeki Güncel Durum ve Yeni Yöntemler

                             Prof. Dr. Koray Güven – Girişimsel Radyolojideki Üroloji Uygulamaları

 

15.45-16.00

Ara

 

16.00-17.30

Atölye

PAZAR

09.00-10.00

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi

Oturum Danışmanı: Prof. Dr. Şahin Şenay

Konuşmacılar: 

                   1. Oturum: Karotis Darlığına Yaklaşım

                      Karotis Stent: Prof. Dr. Koray Güven

                      Karotis Endarterektomi: Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç

                   2. Oturum: TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) vs Cerrahi Aort Kapak Replasmanı

                      TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) : Prof. Dr. Teoman Kılıç

                      Cerrahi Aort Kapak Replasmanı: Doç. Dr. Bahar Temur

10.00-10.15

Ara

 

10.15-11.15

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi

Oturum Danışmanı: Prof. Dr. Şahin Şenay

Konuşmacılar:

                   3. Oturum: TEVAR/EVAR vs Açık Aortik Cerrahi

                      TEVAR/EVAR: Prof. Dr. Hasan Karabulut

                      Açık Cerrahi: Prof. Dr. Suat Buket

                   4. Oturum: Koroner Stent vs CABG

                       Koroner Stent: Prof. Dr. Sinan Dağdelen

                       CABG: Dr. Murat Baştopçu

11.15-11.30

Ara

11.30-12.30

Sosyal Konuşmacı

 

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-13.45

AIMS (Acibadem University International Medical Students') Awards

13.45-14.45

AIMS Sözlü Sunumlar

14.45-15.15

Ara

15.15-16.15

AIMS Sözlü Sunumlar

16.15-17.00

ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ

bottom of page